http://holding.ki.se/wp-content/uploads/2013/04/slide.png

Från idé till företag – för folkhälsan och välfärden. KI Holding AB leder och förvaltar stora delar av Karolinska Institutets innovationssystem.

Läs mer
Från idé till företag

-för folkhälsan och välfärden.KI Holding AB leder och förvaltar stora delar av Karolinska Institutets
innovationssystem. Uthyrning av studentbostäder och förlagsverksamhet ryms också under Holdingbolagets paraply

Lokaler och nätverk

Karolinska Institutet Science Park AB
För att forskning ska kunna komma till praktisk användning krävs en fungerande infrastruktur och konstruktiv samverkan mellan näringsliv och akademi.

Student- och forskarbostäder

Karolinska Institutet Housing AB
är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB sedan 2004.

Livsviktiga böcker

Karolinska Institutet University Press AB
Karolinska Institutet University Press AB (KIUP) som startade 2005 är ett förlag som specialiserat sig på medicinsk populärvetenskap.

Investmentbolag

Karolinska Development AB
Karolinska Institutet Holding AB äger 12 procent av aktierna i Karolinska Development AB, Karolinska Development förvaltar en av de största portföljerna med life science-företag i Europa.